517 (Thames & Medway) Coast Regiment RA(TA)

Jul 40Formed from part of Thames & Medway Heavy Regiment
Jul 40Home ForcesUK
Dec 42Thames Fire CommandCanvey Island, Essex, UK
Jun 45Suspended animation

 

Batteries

Jul 40A, B
Dec 40A, 332, 356, 419
Apr 41167, 168, 332, 356, 419
Sep 41167, 168, 332, 356, 357, 419
Oct 41109, 167, 168, 332, 356, 419
Feb 42167, 168, 356, 419, 425
Mar 43168, 286, 356, 419, 425
Apr 44220, 356, 419, 425