1 Hong Kong Regiment Hong Kong Singapore RA

Dec 34Formed as Hong Kong Brigade HKS RAHong Kong
Nov 39Re-designated 1 Hong Kong Regiment HKS RAHong Kong
Dec 41CapturedHong Kong

Batteries

Dec 341 Mountain, 2 Heavy, 3 Heavy, 4 Heavy
Aug 351 Mountain, 2 Mountain, 3 Medium, 4 Medium
Nov 411 Mountain, 2 Mountain, 3 Medium, 4 Medium, 25 Medium