7 Heavy Regiment RA

Sep 38 Malaya Defences Blakang Mati, Malaya
Dec 40 Became 7 Coast Regiment  

 

Batteries

Sep 38 11, 31, 5 (HKSRA), 7 (HKSRA)
(HKSRA-Hong Kong Singapore Royal Artillery)
Sep 39 11, 31, 5 (HKSRA), 7 (HKSRA), 8 (HKSRA)
Oct 39 11, 31, 5 (HKSRA), 7 (HKSRA)

 

 

The Royal Artillery 1939-45